Zpět na stránku Mapa úspěchu

ČEPRO, a.s.

ČT1
Viděli jste 27. 11. 2014 na ČT1

Vstoupit
do diskuse

ČEPRO, a.s.

 • Vznik firmy: 1994
 • Místo působení: Praha
 • Počet zaměstnanců: 800
 • Oblast podnikání: Odvětví • Energetika

Více informací na stránkách ČEPRO, a.s.

ČEPRO, a.s. zajišťuje především přepravu, skladování a prodej ropných produktů. Ochraňuje zásoby PHM státních hmotných rezerv, provozuje síť vlastních čerpacích stanic EuroOil.

Historie

Akciová společnost ČEPRO vznikla  k 1. lednu 1994 privatizací bývalého státního podniku Benzina - původně jako České produktovody a ropovody, a. s.

Zakladatelem a následně do 31. 12. 2005 jediným akcionářem společnosti byl Fond národního majetku ČR. S platností od 1. 1. 2006 je jediným akcionářem ČEPRO, a. s., Ministerstvo financí České republiky.

ČEPRO, a.s. zajišťuje především

 • velkoobchodní prodej pohonných hmot
 • maloobchodní prodej - viz dále Čerpací stanice EuroOil
 • plnění automobilových cisteren podle požadavků zákazníků
 • dopravu ropných produktů podle potřeb zákazníka, a to prostřednictvím produktovodů, železničních cisteren a autocisteren
 • skladování zboží ve skladech ČEPRO, a. s., podle jejich potřeb a pokynů
 • skladování a ochraňování povinných zásob ropných produktů pro další subjekty z oblasti výroby a obchodu
 • pronájem skladových kapacit pro skladování zboží v originálním balení
 • zásobování čerpacích stanic
 • cejchování průtokoměrů
 • havarijní střediska zajišťují odborné zásahy při vzniku ropných havárií

Společnost je registrovaným distributorem pohonných hmot.

Ochrana státních hmotných rezerv

Posláním společnosti je také ochrana zásob státních hmotných rezerv. Na základě uzavřených ochraňovatelských smluv je společnost povinna udržovat výši zásob ve stanovených limitech podle jednotlivých ochraňovaných druhů ropných produktů, dále udržovat jejich jakost v souladu s platnými normami pro jednotlivé druhy a provádět obměny ochraňovaného zboží jednak z pohledu délky skladování a jednak v souvislosti s měnící se legislativou ve vztahu k příslušným předpisům EU.

Čerpací stanice

ČEPRO, a.s. vlastní a provozuje největší českou síť čerpacích stanic pod obchodní značkou EuroOil. V současné době disponuje 191 čerpacími stanicemi po celém území České republiky, což ji řadí na třetí místo v počtu čerpacích stanic a čtvrté místo podle objemu prodeje pohonných hmot.

Kontrola kvality

Samostatnou kapitolou je kvalita prodávaných pohonných hmot.  Jejich dodavatelem je akciová společnost ČEPRO. Vzorky pohonných hmot jsou pravidelně odebírány přímo na čerpacích stanicích a jsou podrobovány přísné kontrole jak v laboratořích ČEPRO, tak v nezávislých laboratořích společnosti SGS Czech republic. Původ a kvalita každé dodávky pohonných hmot jsou deklarovány příslušným atestem, který je na každé čerpací stanici k dispozici. Čerpací stanice EuroOil poskytují služby srovnatelné s evropským standardem. Jsou také zařazeny do systému jakosti a certifikovány společností Lloyd´s Register Quality Assurance podle mezinárodní normy ISO 9001:2000.

Zkušební laboratoře ČEPRO s akreditací ČIA provádějí širokou škálu analýz  i pro obchodní partnery a veřejnost.

ČEPRO, a.s. je držitelem osvědčení „Bezpečný podnik“.

Související články

ČEPRO, a.s. ve vysílání Českého rozhlasu

ČEPRO, a.s. zajišťuje především přepravu, skladování a prodej ropných produktů. Ochraňuje zásoby PHM státních hmotných rezerv, provozuje síť vlastních čerpacích stanic EuroOil.

Diskuse

Pokud chcete být pod Vaším příspěvkem podepsáni, zadejte nejlépe celé jméno a příjmení