Zpět na stránku Mapa úspěchu

Česká lékárnická, a.s.

ČT1
Viděli jste 30. 10. 2014 na ČT1

Vstoupit
do diskuse

Česká lékárnická, a.s.

  • Vznik firmy: 1995
  • Místo působení: Ostrava Radvanice
  • Počet zaměstnanců: 857
  • Oblast podnikání: Odvětví • Obchod a služby

Více informací na stránkách Česká lékárnická, a.s.

Společnost Česká lékárnická, a.s. se zabývá správou investic v oblasti zdravotnictví a prostřednictvím svých dceřiných společností distribucí léčiv a zdravotnického materiálu.

Česká lékárnická, a.s. byla založena v srpnu 1995 a jejím úvodním zájmem zakladatelů společnosti Česká lékárnická, a.s. byla snaha o koncentraci drobných individuálních akcionářů dceřiné společnosti PHARMOS, a.s., postupně však zahájila tato společnost i vlastní distribuční činnost do lékáren. Od zahájení vlastního prodeje léčiv a ostatního zdravotního materiálu do lékáren v roce 1996 vykazovala společnost výrazný růst tržeb za dodané zboží a docházelo tak k upevnění pozice na trhu prodejů léčiv do lékáren.

Česká lékárnická se od roku 2002 stala pouze správcem finančních do společností s majetkovou účastí, které podnikají v oblasti výroby, farmaceutického velkoobchodu, lékárenství, léčebně preventivní péče a služeb vázané na tuto podnikatelskou činnost.

Prostřednictvím distribučních společností v rámci skupiny firem České lékárnické, a.s., tj. společností PHARMOS, a.s., Pražská lékárnická s.r.o., Jihlavská lékárnická s.r.o., PHARMACY - distribuce léčiv s.r.o. byl získán významný podíl českého trhu dodávek léčiv a léčivých přípravků do veřejných a nemocničních lékáren a na základě geografického rozmístění jednotlivých skladů je schopna zásobovat lékárny na celém území České republiky.

Od roku 2004 se společnost Česká lékárnická, a.s. stala rozhodujícím akcionářem ve společnosti THERÁPON 98, a.s., provozující nestátní zdravotnické zařízení, Polikliniku v Kopřivnici, která je poskytovatelem komplexních zdravotnických služeb formou vlastních výkonů.

Cílem výrobní společnosti GALMED a.s. je vytvořit široké portfolio léčiv, potravinových doplňků a zdravotnických prostředků v sortimentu, který patří mezi běžné, každodenně prodávané a tedy i používané přípravky.

Společnost Lekis s.r.o poskytuje komplexní služby sektoru lékárenství. Zajišťuje dodávky informačních technologií a s nimi spojené položení kabelů, dodávky hardwaru, školení, servisu a veškerého spotřebního materiálu. Zajišťuje projekty a montáž komunikačních (počítačových a telefonních) rozvodů.

Společnost Česká lékárnická, a.s. je spoluzakladatelem společností LEKTRANS s.r.o. a Lektrans Bohemia s.r.o., které se podílí na dopravě léčiv do jednotlivých lékáren.

V roce 2006 rozšířila společnost Česká lékárnická, a.s. svou působnost i mimo hranice ČR, a to konkrétně na území Slovenské republiky. Spolu se společnosti TOP PHARMEX a.s. zakládá společnost PHARMOS, a.s. se sídlem v Nitře a s dalšími sklady v Ružomberoku a Košicích.

V roce 2011 založila společnost Česká lékárnická, a.s. společnost SoftPharm s.r.o., která zajišťuje pro distribuční společnosti skupiny Česká lékárnická softwarovou podporu informačních systémů.

Provozování vlastních lékáren bylo ve skupině Česká lékárenská zahájeno v roce 2012 v rámci aktivit dceřiné společnosti Sanovia, a.s. pod značkou Moje lékárna. Společnost rovněž organizuje virtuální síť více než 400 individuálně provozovaných lékáren s názvem „Moje lékárna“ .

Fotogalerie

Související články

Diskuse

Pokud chcete být pod Vaším příspěvkem podepsáni, zadejte nejlépe celé jméno a příjmení