Zpět na stránku Mapa úspěchu

Česká unie sportu

ČT1
Viděli jste 4. 3. 2015 na ČT1

Vstoupit
do diskuse

Česká unie sportu

 • Vznik firmy: 1990
 • Místo působení: celorepublikově
 • Počet zaměstnanců: 167
 • Oblast podnikání: Odvětví • Ostatní

Více informací na stránkách Česká unie sportu

Česká unie sportu vznikla v roce 2013 transformací z ČSTV. V 8731 jednotách a klubech v celé zemi sdružuje v rámci 77 okresních organizací téměř 1 300 000 členů.

V ČUS jsou dobrovolně sdruženy sportovní svazy s celostátní působností, sportovní kluby a tělovýchovné jednoty i jejich sdružení, jsou-li ustaveny jako spolky podle Občanského zákoníku, zákon č.89/2012 Sb.
V řádném členství ČUS je evidováno 74 národních sportovních svazů.ČUS je organizace občansky otevřená, demokratická, nezávislá a nepolitická. Subjekty sdružené v ČUS si ponechávají samostatnost právního postavení, majetku a činnosti. ČUS je členem Českého olympijského výboru (ČOV, www.olympic.cz) a členem Evropského sdružení nevládních sportovních organizací (ENGSO, www.engso.eu).

Nejvyšším orgánem ČUS je valná hromada, tvořená zástupci národních sportovních svazů a zástupci SK/TJ, která se zpravidla schází 1x ročně. V období mezi valnými hromadami zajišťuje plnění úkolů ČUS a rozhodnutí valné hromady Výkonný výbor ČUS .

Servisní činnost pro národní sportovní svazy je zajišťována v pražském sídle ČUS, služby pro krajské a okresní sportovní svazy, sportovní kluby a tělovýchovné jednoty poskytují krajská a okresní servisní centra sportu, zřízená při 13 Krajských organizacích ČUS, při Pražské tělovýchovné unii a při 77 okresních sdruženích ČUS. V rámci struktury zaměstnává ČUS 167 osob, většina z nich v dělnických profesích zajišťuje provoz sportovních zařízení.

Hlavním posláním ČUS je vytvářet optimální podmínky ke sportovní činnosti, která se realizuje v jejích základních organizačních článcích, tj. ve sportovních klubech, tělovýchovných jednotách a národních sportovních svazech.
ČUS poskytuje služby svým základním organizačním článkům a dalším organizacím a institucím v rámci sportovního prostředí České republiky.
ČUS respektuje principy olympismu a v rámci svého členství v Českém olympijském výboru reprezentuje zájmy svých členů.
ČUS pomáhá komplexně zabezpečovat financování sportovní činnosti svých základních organizačních článků na všech výkonnostních, rekreačních, věkových či územních úrovních.
ČUS ve svých základních organizačních článcích organizuje, podporuje a provozuje veškeré formy sportovních aktivit.

Česká unie sportu jako střešní a servisní organizace českého sportu je respektovaným, transformovaným, hodnověrným a hlavně jednotným partnerem se zajištěným financováním. Naplnění těchto základních požadavků je podmiňující pro zachování kmenové a největší struktury fungování českého sportu – České unie sportu, a tím i pro pohybové a sportovní aktivity téměř půldruhého milionu lidí sportujících v České republice pod značkou ČUS.

Související články

Diskuse

Pokud chcete být pod Vaším příspěvkem podepsáni, zadejte nejlépe celé jméno a příjmení

3 příspěvky


 • asTulpr6hk3h, 3. 9. 2016 ve 18:39

  glucophage mastercard cymbalta generic zoloft wellbutrin 150 mg atenolol chlorthalidone more info atenolol

  - Reagovat

 • Jarda Náča, 10. 3. 2015 ve 12:44

  Problém nesportující mládeže je v naší republice všeobecně znám. Jistě dobře myšlené jsou akce náborového charakteru s tím, že každému dítěti po skončení akce pořadatel navrhne sport, ke kterému by se dítě hodilo. Ale pozor, problém není s dětmi které se dostanou do sportovních oddílů, těch je 10? - 20%. Co s těmi ostatními. To zatím ještě NIKDE nezaznělo. Při tom je v rámci ČUS organizace, která pracuje s "netalentovanou" mládeží, cvičitelé vedou tyto děcka zcela zadarmo. Stále ovšem mám dojem, že o tuto činnost nemá nikdo z rozhodujících funkcionářů zájem. A právě Česká asociace Sportu pro všechny by měla mít rozhodující vliv na velikou část mládeže, která se chce sportováním "jenom" bavit. Zde je potřeba vytvořit podmínky k rozšíření činnosti cvičitelů ČASPV. Dát prostředky na vzdělávání cvičitelů, upřednostnit jejich činnost v tělocvičnách atd. Proto se ptám pana předsedy - zabývá se někdo z vedení ČUSu problematikou netalentované mládeže? Vytvoříte podmínky pro zlepšení činnosti i v této oblasti???

  - Reagovat

 • dědoušek, 5. 3. 2015 ve 13:31

  Musím se zasmát nad komentářem pana Jansty.Sportovci musí být vůči politikům razantnější?Náš politik na sport kašle protože mu z toho nic nekápne.Co bylo z dob totality dobré to s krvavýma očima vše zrušili.Sportovní třídy-nyní se opět těžce rodí z popela,protože školy na ně nemohou sehnat peníze.Co se v těchto třídách zrodilo špičkových sportovců a pro špičkový sport zde byl přístup pro každého,ne jenom pro děti zbohatlíků.Povinností státu musí být starat se o sport pro děti až do juniorských kategorií.Pokud chceme mít zdravou společnost tak se musí na sport ve státní kase sehnat více peněz.Pocházím z Ústí nad Labem.Co zde zaniklo fotbalových hřišť,na kterých se prohánělo spoustudětí.Co zaniklo sportovních klubů zabývající se ciklistikou,zápasem a jinými sporty.Co mají dělat sportovní kluby v regionech,ve kterých není společnost která je ochotna do sportu investovat peníze?Pokud není majitel fy.sportovní nadšenec,nedostanete ani halíř.Také mám syna který dělal sport na špičkové úrovni.byl i členem reprezentačního týmu.Tak vím jak těžké bylo schánět sponzory,aby kluk mohl jet na soustředění do jiných států kam se repre.trenéři chtěli podívat,nebo platit sportovní pomůcky oblečení a jiné.Nadaní kluci z chudších rodin na toto nedosáhnou.A ti co to neumí se prohánějí po hřištích,protože jejich tatínek cpe do klubu peníze o které si sportovní funkcionáři drze řeknou.Mohl bych takto pokračovat do nekonečna.Jak zlikvidovali tito rádoby politici náš průmysl,zemědělství,školství tak zlikvidovali i náš sport.

  - Reagovat