Zpět na stránku Mapa úspěchu

Plzeňská teplárenská, a.s.

ČT1
Viděli jste 18. 2. 2015 na ČT1

Vstoupit
do diskuse

Plzeňská teplárenská, a.s.

  • Vznik firmy: 1992
  • Místo působení: Plzeň
  • Počet zaměstnanců: 260
  • Oblast podnikání: Odvětví • Energetika

Více informací na stránkách Plzeňská teplárenská, a.s.

Plzeňská teplárenská, a.s. je největším výrobcem energií na území města Plzně a v Plzeňském kraji.

Vyrábí a dodává teplo pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody pro více než 40.000 bytů v Plzni a velký počet komerčních, podnikatelských, správních a školských subjektů.
Systémem centrálního zásobování teplem provozovaného Plzeňskou teplárenskou, a.s. jsou již pokryty všechny plzeňské městské obvody.
Společnost dále vyrábí a dodává elektrickou energii. Vlastní rovněž certifikáty na schopnost poskytovat primární, sekundární a terciární regulace elektřiny, což jí umožňuje účastnit se obchodu s podpůrnými službami na denním trhu s ČEPS, a.s.
Společnost vyrábí a dodává poměrně nově také chlad. Významně se také angažuje v oblasti ekologie a odpadového hospodářství.

TEPLO
Cílem naší společnosti je zajistit spolehlivou, bezpečnou, levnou dodávku tepelné energie spjatou s maximálním komfortem. Tyto atributy jsou zajišťovány pomocí nejmodernějších a osvědčených technologií a samozřejmě plně profesionálním týmem pracovníků.

CHLAD
Jako jedni z prvních v České republice jsme už v r. 2003 vstoupili na trh s dalším zajímavým produktem - energií chladu. Někteří z našich klientů již ocenili naši spolehlivou dodávku chladu pro chlazení, dále pak v technologických procesech a zvláště v letních měsících také pro klimatizaci a chlazení vnitřních prostor budov.
Ve městě Plzni jsme realizovali již několik zdrojů chladu včetně příslušných rozvodů chladu až do místa jejího použití, další zdroj je v současné době ve výstavbě. 

ELEKTŘINA
Elektrická energie v Plzeňské teplárenské, a.s. je vyráběna na moderním zařízení pro kombinovanou výrobu elektrické a tepelné energie. Zařízení tvoří jedna dvoutělesová protitlaká turbina s jedním regulovaným odběrem a generátorem a jedna jednotělesová kondenzační turbina se dvěma regulovanými odběry. Instalovaný výkon tohoto turbosoustrojí je 137 MWe. Dále je od dubna 2010 v provozu nový "zelený" výrobní blok s kotlem K7 na biomasu a turbosoustrojím TG3 s instalovaným výkonem 13,5 MWe. Odběratelem silové elektřiny je CARBOUNION BOHEMIA, spol. s r. o. a OTE a.s. Dalším odběratelem elektřiny ve formě podpůrných služeb je provozovatel přenosové soustavy ČEPS a.s., pro kterou Plzeňská teplárenská, a.s. rezervuje a dodává na základě ročních smluv a prostřednictvím denního trhu s elektřinou primární regulaci frekvence, sekundární regulaci výkonu a minutovou zálohu MZ 15+.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Je řízená skládka sloužící ke zneškodňování odpadů uložením na skládce, která je zabezpečena tak, aby nedocházelo k působení škodlivých vlivů z uložených odpadů na složky životního prostředí.

ZELENÁ ENERGIE
K výrobě tepla a elektřiny se v Plzeňské teplárenské a.s. využívá mimo jiné i nový “zelený“ energetický blok, který sestává z kotle K7 a turbosoustrojí TG3 vč. tepelného výměníku ŠO4. Jako hlavní palivo se v tomto případě k výrobě tepla a elektřiny využívá obnovitelný zdroj energie a to  biomasa  ve formě dřevní štěpky. Konečné rozhodnutí o výstavbě nového “zeleného“ energo bloku v Plzeňské teplárenské a.s., přijalo vedení společnosti v roce 2005, samotná výstavba byla zahájena na podzim roku 2008 a celý blok byl uveden do provozu v květnu 2010.

Díky novému zařízení kotle K7, který spálí cca 115 000 t/rok biomasy, se ročně ušetří 80 000 tun uhlí. V současné době se ve společnosti Plzeňská teplárenská a.s. spálí ročně až 285 000 (skutečnost roku 2011) tun biomasy, díky čemuž se téměř 40% bio elektřiny produkované naší společností vyrábí z obnovitelných zdrojů.

Za technické řešení nového “zeleného“ energetického bloku, získala společnost Plzeňská teplárenská a.s. ocenění v 8. ročníku „Projekt roku 2007“ celostátní soutěže Český energetický a ekologický projekt, vyhlašované Teplárenským sdružením České republiky.
Dalším oceněním projektu „Kogenerační blok na biomasu“, bylo získání ceny TITUL 2009 v 8. ročníku soutěže  Český energetický a ekologický projekt roku,  pořádaném společností TOPEXPO.

 

Fotogalerie

Související články

Diskuse

Pokud chcete být pod Vaším příspěvkem podepsáni, zadejte nejlépe celé jméno a příjmení