O nás

Sdružení CZECH TOP 100

TVŮRCE A INFORMÁTOR

Sdružení CZECH TOP 100 od roku 1994 sleduje firmy České republiky a na základě objektivních měřítek a ve spolupráci s předními odborníky vytváří a vyhlašuje žebříčky 100 nejvýznamnějších firem ČR, 100 obdivovaných firem ČR, Nejlepší výroční zprávy, Nejlepší firemní časopisy…. Tyto mediálně sledované žebříčky přispívají  image zúčastněných společností a jsou současně věrohodnou orientací domácích i zahraničních zájemců  či případných investorů o informace z vývoje české ekonomiky a jednotlivých společností v celku  i v detailech.

ORGANIZÁTOR

Sdružení CZECH TOP 100 organizuje odborné konference, semináře a summity na aktuální téma za účasti nejvýznamnějších osobností oboru v České republice i v zahraničí. Připravuje prezentace firem, oborů, regionů a České republiky vůbec v ekonomicky zajímavých a perspektivních zemích.

ZPROSTŘEDKOVATEL

Sdružení CZECH TOP 100
zprostředkovává kontakty k obchodní spolupráci s domácími i zahraničními subjekty.
Prostřednictvím časopisu CZECH TOP 100 FORUM umožňuje prezentaci firem, zkušeností a názorů před rozhodujícími osobnostmi ekonomiky i politiky.

INICIÁTOR

Sdružení CZECH TOP 100 iniciuje a spoluorganizuje neformální společenská setkání významných osobností ekonomického i veřejného života při odborných, společenských , kulturních a sportovních příležitostech v Praze i v krajích. Výsledkem těchto setkání jsou nové osobní i obchodně zajímavá přátelství i bezprostředně získané důležité a aktuální informace.